Läs mer om mig och det jag gör:

tisdag 20 januari 2015

Ställer du upp?

Vet du att ditt deltagande och ditt engagemang är viktigt?! Det är viktigt att stå upp för det som känns angeläget - både i stort och smått. Om vi vill ha en förändring - så behöver tillräckligt många stå upp och visa det. Inget sker av sig självt. Det är ditt engagemang som ger energi åt den process som behövs för att förändringar ska ske. Förändringar hos dig, hos mig, hos oss och i samhället. 
Imorgon 21/1 finns chansen för dig att visa ditt engagemang. Ditt engagemang för en värld där nyfikenhet och kärlek är dom stora drivkrafterna. Mot en värld där rädslan och förminskning dominerar. Kommer du med?!

Mitt eget engagemang

Under hela mitt liv har jag engagerat mig i att försöka påverka, förändra och i att väcka människor.  Redan i högstadiet började det, och jag blev ordförande i elevrådet. Sen fortsatte det på gymnasiet.
Och det blev dessutom ett partipolitiskt engagemang som varade drygt 15 år. Under värnplikten blev det värnpliktsriksdag och där blev jag invald i de värnpliktigas regering (vpl-ag).

I slutet av 80-talet var jag engagerad för det fria ordet - för att avskaffa den monopol-lagstifning vi hade här i Sverige. Under 90-talet hade jag ett stort engagemang i att få människor att förstå vilka möjligheter som IT-revolutionen skulle kunna ge. Jag startade ett projekt - Den digitala salongen - som fick med kulturinstitutioner runt om i hela landet med målet att lära och förstå vad IT kunde betyda för bibliotek, museet, kulturtidskrifter, dramatiker...


Jag fick stöd från regeringen att driva Den Mångkulturella salongen som gav kunskap åt människor som jobbade med integration, mångkultur och mot rasism att lära sig att dra nytta av IT.
Och under de senaste 10 åren har mitt engagemang varit kring den personliga utvecklingen. För att vi - du och jag och hon, och han, och hon... Att vi ska ta större plats i våra egna liv. Att våga välja kärlek istället för rädsla.
Där har jag arrangerat kurser, workshop, festivaler och inte minst tillfällen för människor att få uppleva och känna. Att känna hur det kan vara. Att känna att det faktiskt går. Att förändringen börjar hos var och en av oss. Att förändringen börjar hos dig.

Engagemang är viktigt! Mitt engagemang kretsar kring den enskildes möjligheter att utvecklas, att kommunicera, att få uttrycka sig och inte minst att kunna och våga uttrycka sig.
Men det är inte så att alla passar för att starta, organisera och driva - så ditt engagemang att vara deltagare är också viktigt. Ditt deltagande är det som gör att allt arbete som vi initiativtagare, organisatörer och "baxare" gör, blir värt något. Att du väljer att delta och att vara med, istället för att ligga på soffan och säga: Jättebra att ni gör sånt, jag är med en annan gång. 

Kramas imorgon!

Imorgon 21/1 kommer massor av människor att träffas för att kramas. Och jag finns även med bakom det tillsammans med ett större gäng "baxare". Charlotte och jag gjorde det förra året och då var vi ett mindre gäng. Då träffades vi och kramades i Stockholm och Malmö. Den här gången samlas det även människor i Göteborg och Borås. Härligt!

Kom med! Visa ditt engagemang! Visa dig själv! Visa andra!

• Göteborg - https://www.facebook.com/events/726113177486283/
• Stockholm - https://www.facebook.com/events/779755115393755
• Borås - https://www.facebook.com/events/388481291329042/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar